Zwroty i reklamacje

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

 2. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kupujący powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. Dokumenty.

3. Towar  kupiony w My Home możesz, bez podania przyczyny, wymienić na inny w ciągu 10 dni od daty jego odebrania. Nie może on być zniszczony lub nosić śladów użytkowania (możliwe jest wyjęcie produktu z opakowania w celu obejrzenia), musi posiadać dowód zakupu oraz niezniszczone opakowanie. Jeżeli warunki wymiany zostaną spełnione, po odesłaniu towaru, otrzymasz od nas informację potwierdzającą.

4. W przypadku zgłoszenia reklamacji poinformuj nas mailem ( na adres e-mail :  biuro.myhome@gmail.com) o zamiarze złożenia reklamacji. Następnie wydrukuj formularz reklamacji w formacie PDF, wypełnij go i dołącz do paczki wysłanej na adres My Home . Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru. Gdy roszczenie reklamacyjne zostanie uznane za zasadne, naprawimy produkt i zwrócimy ci koszty przesyłki. W razie braku możliwości naprawy skontaktujemy się z tobą w celu ustalenia ewentualnej wymiany produktu na nowy, udzielenia rabatu lub zwrotu gotówki. Jeżeli produkt nie spełni warunków gwarancji lub reklamacji odeślemy go informując o przyczynie odmowy jego przyjęcia.


Pobierz formularz reklamacji